Vpis

Spoštovani starši in bodoči dijaki in dijakinje!

V šolskem letu 2017/2018 bomo sprejeli 45 dijakinj in 65 dijakov (do zapolnitve dvanajstih vzgojnih skupin).

V Dijaškem domu Drava Maribor so vam na široko odprta vrata, zato vas vabimo, da nas obiščete in si pridobite vse potrebne informacije glede bivanja v našem dijaškem domu v času šolanja.

Pomembni datumi in informacije:

  • do 4. 4. 2017 – prijavljanje bodočih dijakov v dijaški dom (dijak odda prijavnico v en dijaški dom),
  • do 25. 4. 2017 – morebitni prenosi prijav za vpis v dijaški dom,
  • do 4. 7. 2017 – vpis in prinašanje dokumentov v izbran dijaški dom.

V izbran dijaški dom se prijavite z oddano prijavnico.

Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka in želijo uveljavljati subvencijo za plačilo bivanja v dijaškem domu, ob vpisu priložijo tudi izpolnjeno vlogo za subvencionirano bivanje v dijaškem domu.

Dijakom višjih letnikov, ki so že vpisani v naš dom, se z novim šolskim letom ni potrebno ponovno vpisati, ker so ob vpisu sklenili nastanitveno pogodbo za vsa leta trajanja programa, v katerega so vpisani.

Informacije v zvezi z vpisom dobite pri naši svetovalni delavki Maji Nemšak (tel.: 02/234 81 68, elektronski naslov: maja.nemsak@dddrava.si).

 

DOKUMENTI: