Cenik

CENA OSKRBNINE ZA BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU DRAVA OD 1. SEPTEMBRA 2017

Cena bivanja za 22 delovnih dni znaša:

  • 215,00 € za DVA DIJAKA v sobi in
  • 198,00 € za TRI DIJAKE v sobi.

V skupni strošek bivanja v dijaškem domu so všteti strošeki prehrane, režije in nastanitve:

a) PREHRANA

Cena prehrane za 22 delovnih dni: 83,60 € (3,80 €/dan).

Cena za hrano je sestavljena:

  • zajtrk 17 % (0,65 €)
  • kosilo 50 % (1,90 €)
  • večerja 33% (1,25 €)
  • Skupaj: 3,80 €

Odbijamo napovedano odsotnost in proste dneve po urniku . Vse odjave, ki se nanašajo na hrano, se upoštevajo pri položnici naslednjega meseca.

b) REŽIJA (stroški povezani s prehrano): 65,80 €

Če je dijak napovedano odsoten cel mesec, odbijemo celoten znesek režije (65,80 €), če pa je napovedano odsoten polovico meseca, odštejemo polovico zneska režije (32,90 €).

c) NASTANITEV:

  • dva dijaka v sobi = 65,60 €
  • trije dijaki v sobi = 48,60 €

Če je dijak napovedano odsoten cel mesec (bolezen, šolske obveznosti), se znesek nastanitve ne računa.

DODATNA POJASNILA

Oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, odjava prehrane pa se upošteva za pretekli mesec.

PRAKSA: če ima dijak prakso dva dni v tednu, odbijemo 25 % od zneska režije, če ima prakso tri dni v tednu, pa 35 % od zneska režije.

Cene veljajo od 1. 9. 2017.

Ravnatelj
Ivan SAGADIN, prof.