4C in 4Colors

4C in 4Colors

V mesecu maju smo zaključili projekt mednarodne izmenjave v okviru eTwinning z naslovom 4C in 4Colors, kjer smo sodelovali kot partnerska šola. V projektu nas je sodelovalo 14 šol in 7 različnih držav (Grčija, Hrvaška, Turčija, Poljska, Italija, Slovenija in Slovaška).

 

Namen projekta je bil zagotoviti prostor za izmenjavo mnenj med udeleženci in razvijanje ustvarjalnosti ter različnih vrst spretnosti (podjetništvo, timsko delo, komuniciranje, strateško razmišljanje, sprejemanje odločitev, kreativno razmišljanje, zmožnost razreševanja problemov in kritično razmišljanje). Vključevanje IKT tehnologije v učno okolje je v zadnjem času postala stalnica; kljub temu pa smo z različnimi interaktivnimi vsebinami želeli dijakom približati učenje in jih motivirati za nadaljnje šolsko delo.  Dijakom je projekt ponujal možnost, da uporabljajo in razvijajo interdisciplinarne veščine s pomočjo skupnih dejavnosti. V projektu so aktivno sodelovali tudi naši dijaki: Breznik Amanda, Sluga Javor in Šarić Emrah.

V projektu je bil naš namen razvijati naslednje kompetence:

  • razvijanje komunikacije v tujem jeziku (branje in govorjenje v angleščini, komunikacija z dijaki iz drugih držav);
  • razvijanje digitalnih veščin dijakov z uporabo orodij web2.0. in platforme Twinspace;
  • razvijanje socialnih in državljanskih kompetenc (sodelovanje za dosego skupnih ciljev, spoštovanje različnih stališč, vrednotni sistem, kritično razmišljanje,…);
  • kulturna zavest;
  • »učenje za učenje« (metakognitivne strategije, izboljšanje motivacije, samostojno delo in timsko delo);
  • učenje z vrstniki (dijaki se učijo z vrstniki, brez implicitne avtoritete).

Čeprav le na daljavo, preko spletnih orodij, naši dijaki zaključujejo projekt s prijetnimi občutki in novimi prijateljstvi.

Več o projektu pa bodo povedale fotografije in interaktivno gradivo…

https://www.youtube.com/watch?v=6wwzhff6_5QDOSTOPNOST