Informacije MIZŠ o ceni šolske malice in oskrbnine v dijaških domovih.

Informacije MIZŠ o ceni šolske malice in oskrbnine v dijaških domovih.

Spoštovani starši in zakoniti zastopniki, 

v nadaljevanju vam posredujemo informacije s strani MIZŠ o ceni šolske malice in oskrbnine v dijaških domovih.

 

Datum: 31. 8. 2022    

Pismo staršem in informacije o ceni šolske malice in oskrbnine v dijaških domovih

 

Spoštovane direktorice in direktorji,

spoštovane ravnateljice in ravnatelji,

obveščamo vas, da je minister skladno s Zakonom o šolski prehrani določil ceno malice, ki v šolskem letu 2022/2023 ostaja enaka kot v preteklem šolskem letu in znaša za učence 0,90 eur, za dijake pa 2,73 eur. Minister je skladno s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih določil tudi izhodiščno ceno oskrbnine v dijaških domovih, ki v šolskem letu 2022/2023 znaša 232,81 eur. Slednja je nekoliko nižja, kot je bila v preteklem letu, saj je znižana za vrednost delovnega mesta kuharja, ki se od 1. septembra dalje dijaškim domovom zagotavlja na podlagi novega 42.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva. 

Pri določitvi cen je bilo izhodišče predvsem želja zaščititi ranljive skupine in omogočiti enakopraven dostop do malice in bivanja v dijaških domovih vsem dijakom v Republiki Sloveniji ter zagotoviti izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin. Ob zavedanju neugodne situacije, s katero se šole in dijaški domovi soočate ob visokih cenah nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano, pa Vlada RS pripravlja pravne podlage v obliki interventnega zakona, ki bo v šolskem letu 2022/2023 zagotovil dodatna sredstva iz državnega proračuna za pripravo malic oziroma za nemoteno izvajanje javne službe dijaških domov in bo šolam in dijaškim domovom nadomestil izpad prihodkov. Postopek za sprejem zakona je vezan na predpisane roke, zato vam bomo podrobnejše informacije lahko posredovali po sprejemu zakona.

 

Želim vam uspešen začetek šolskega leta in vas lepo pozdravljam.

 

                                                                                             Jasna Rojc

v. d. generalne direktorice

                   Direktorata za srednje in višje šolstvo ter

                             izobraževanje odraslihDOSTOPNOST