Predstavitev zaposlenih v Dijaškem domu Drava Maribor

Predstavitev zaposlenih v Dijaškem domu Drava Maribor

V torek, 5. septembra je v domski telovadnici potekala kratka predstavitev vseh zaposlenih v DD Drava. Po nagovoru ravnatelja, so dijaki spoznali nove in do sedaj še neznane obraze. Dijaki, predvsem novinci, so se tako seznanili s kolektivom, s katerim se bodo dnevno srečevali v vseh domskih prostorih.

Spoštovane dijakinje, dijaki, sodelavke in sodelavci!

Danes smo se zbrali z namenom, da se spoznamo in vas seznanimo, kdo v dijaškem domu dela – torej na predstavitvi zaposlenih. Skupaj pričenjamo novo šolsko leto. To je čas, ko se srečamo z novimi obrazi, a tudi čas, ko se ponovno združimo z dobro znanimi. Z veseljem vam predstavljam naše srčne in predane delavce, ki vsak dan skrbijo za kakovostno vzgojo, izobraževanje in delovanje doma ter dobro počutje vseh nas.

Najprej izrekam iskreno dobrodošlico našim dijakom novincem, ob tem pa tudi novim sodelavcem. Vaša vključitev v našo domsko skupnost je dragocen prispevek k našemu skupnemu cilju – zagotoviti varno in spodbudno okolje za naše dijake. Ste del naše ekipe, ki bo skupaj gradila to okolje in se trudila za najboljše skupne interese.

Obenem se želim zahvaliti našim izkušenim delavcem, ki ste že dolga leta soustvarjali naš dijaški dom in prenašali bogate izkušnje na nove generacije dijakov in sodelavcev. Vaša predanost, strokovnost in srčnost so ključni za uspešno delovanje šole ter vzpostavljanje zaupanja med dijaki, starši, zaposlenimi in vsemi, ki se povezujemo z vzgojno-izobraževalnim okoljem.

Naš dijaški dom je kot mozaik, sestavljen iz različnih delov, ki se prepletajo in dopolnjujejo. Vsak od nas ima pomembno vlogo v tej podobiin le skupaj lahko ustvarimo varno, uspešno in prijetno domsko okolje. Naši vzgojitelji so tisti, ki z znanjem in predanim delom vodijo vas, dijake, skozi proces vzgoje, učenja in razvoja. Naši administratorji, vratarji in kuhinjski delavci skrbijo za nemoten potek domskega dela. Naši hišniki in čistilke ustvarjajo varno in urejeno okolje, v katerem se vsi počutimo dobrodošle.

Vsi skupaj smo odgovorni za oblikovanje varnega in vzpodbudnega domskega okolja, kjer se boste počutili varne, cenjene in spoštovane. Vsak dan je priložnost, da vplivamo na svoje življenjein odkrivamo sebe in svet okoli nas – pridobivamo znanje, smo ustvarjalni ter razvijamo potenciale, ki jih prepoznamo.

Ob začetku tega novega šolskega leta vas vabim, da delujemo kot eno, kot enotna ekipa, ki si prizadeva za skupen cilj – odličnost. Skupaj lahko soustvarjamo izjemne spomine in vplivamo na oblikovanje dobrega vzdušja, predvsem s strpnostjo, sprejemanjem drugačnosti in samospoštovanjem.

Hvala vsem, ki ste danes tukaj prisotni in tistim, ki ste naš dom podprli na kakršen koli način. Verjamem, da bo to šolsko leto prineslo številne priložnosti za rast, učenje in veselje do dela.

S sodelovanjem in zaupanjem dosežemo največ. Naj bo to šolsko leto uspešno in izpolnjeno!

Hvala.DOSTOPNOST