Razpis za predsednika Domske dijaške skupnosti DDD za šolsko leto 2019-20

Razpis za predsednika Domske dijaške skupnosti DDD za šolsko leto 2019-20

Na podlagi Pravil domske skupnosti Dijaškega doma Drava objavljamo

RAZPIS ZA PREDSEDNIKA

Domske dijaške skupnosti Dijaškega doma Drava Maribor za šolsko leto 2019/20

Razpisni pogoji

Kandidira lahko katerikoli član Domske dijaške skupnosti Dijaškega doma Drava Maribor.

Dokumentacija

Kandidati se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, fotografijo, kratek opis kandidata in njegovih prizadevanj za kakovostno domsko življenje.

 Rok in način prijave

Kandidati morajo prijavo posredovati na elektronski naslov maja.nemsak@dddrava.si ali jo osebno oddati v pisarni svetovalne delavke. Prijava je vložena pravočasno, če je bila poslana/oddana najkasneje do 12. 9. 2019 do 15. ure.

 Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo osebno svetovalni delavki Maji Nemšak.DOSTOPNOST