Šahovski krožek

Šahovski krožek

Termin  je vsak ponedeljek od 19.30-21.00 v uč.3. Prijavljenih je 10 šahistov in sicer: Bunderla Tim (VS C3)  Jamnikar Tjan (VS D2), Januš Vladimir (VS D3), Lindner Leon (VS D

4),  (VS D4),  (VS D4), Zver Jaka (VS D4), Žnuderl Jan (VS C3). Vsi ti našteti so redni in resni udeleženci šahovskega krožka, občasno se pridružita tudi Branko Galina (VS A2) in Gerenčer Erik (VS C1).

Realizirano do 18.12.2023 je bilo:

Relizacija interesne dejavnosti:

25.10.2023-Uvodni sestanek, spoznavanje šahistov, LDN in simultanka mentorja na 10-ih šahovnicah (7,5:2,5);

6.11.2023-Hendikep šahovski dvoboj mentorja z 10 d

ijaki z uporabo digitalnih šahovskih ur (8,5:1,5). 

13.11.2023-Šahovski turnir 4-ih dijakov (dvokrožno) s časom

2×10 min.

Rezultati:

1.Januš (D3) 6 točk

2.Bunderla (C3) 3,5 točke

3.Lindner (D4)2 točki

4.Zver (D4) 0,5 točke

Dijaki začetniki so vadili matiranje…

20.11.2023-Predstavitev dr.Milana Vidmarja (1885-1962), prvega slovenskega šah.velemojstra in prikaz partije z analizo Vidmar-dr.Tarrasch (Nürnberg 1906)-1:0. Prikazali smo tudi njegove knjige Pol stoletja ob šahovnici (DZS 1951).

27.11.2023-Šahovske otvoritve 1.odprte igre 

4.12.2023-Hitropotezni šahovski turnir “Jesen-Zima 2023” (2×5 min.)

1.Jamnikar (D2)-4 točke,

2.Lindner (D4)-3,5 točke

3-4.Januš (D3) in Bunderla (C3)-3 točke,

5. Šilec (D4)-2 točki

6.Vidnar (D4)-0 točk.

7.11.12.2023-Nagradni novoletni šahovski turnir (2×10 minut).Vrstni red:

1.-2.Januš (D3), Bunderla (C3)-5 točk,

3.Jamnikar (D2)-4 točke,

4-6 Zver (D4), Žnuderl (C3), Vidnar (D4)-2- točki

in 7.Lindner (D4)-1 točka.

Vladimir Januš je po dodatnem kriteriju dobil pokal v trajno last, Tim Bunderla pa magnetni šah.

18.12.2023-Kratko 30-minutno predavanje o temi: Slove

nski mednarodni šah.turnirji (1918-1941). treningi šahistov v obliki kratkih dvobjev na 5 ali 10 minut.

 

Mentor: Zdravko Savić

Foto: Teodor TotDOSTOPNOST