Tekmovanje v namiznem tenisu

Tekmovanje v namiznem tenisu

  1. Prijavilo se je 6 dijakov in 2 dijakinji in sicer:
    David Amadej Plevnik, Lovro Lešnik, Rok Novak, Tian Vrabec Možina, Luka Šalamun, Matej Šilec, Melisa Lenarčič in Lija Grah.

Rezultati so bili naslednji:

Dekleta:

1. mesto: Melisa Lenarčič
2. mesto: Lija Grah

Fantje:
1. mesto: Lovro Lešnik
2. mesto: Tian Vr

abec Možina
3. mesto: Matej Šilec

Mentorica ID: Vesna JančarDOSTOPNOST