WHAT FUTURE I WANT?

WHAT FUTURE I WANT?

V šolskem letu 2020/21 smo bili vodje eTwinning projekta mednarodne izmenjave z naslovom What future I want?. V projektu smo sodelovali vzgojno-izobraževalni zavodi iz Slovenije, Slovaške, Romunije in Turčije. Projekt je potekal preko različnih spletnih orodij, dijakom smo dali možnost izraziti svoje mnenje o prihodnosti ki si jo želijo.  Ob koncu projekta smo izdelali e-knjižico, kjer smo opisali naše delo in predloge dijakov.

Dijaki so aktivno sodelovali v projektu in se dodatno urili v znanju angleškega jezika ter pridobivali nove komunikacijske veščine. Predvsem pa so dijaki sklenili nova prijateljstva. Projekt je bil med dijaki zelo dobro sprejet, poln novih izzivov in izkušenj.

Vabljeni k prebiranju naše e-knjižice.

Link do e-knjige: https://www.storyjumper.com/book/read/107235116

 

Koordinatorica projekta: Monika GajslerDOSTOPNOST