Cenik

CENA OSKRBNINE ZA BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU DRAVA OD 1. SEPTEMBRA 2023

Cena bivanja za 22 delovnih dni znaša 256, 79 €.

V skupni strošek bivanja v dijaškem domu so všteti stroški prehrane, režije in nastanitve:

a) PREHRANA

Cena prehrane za 22 delovnih dni: 101, 43 € (4,61 €/dan).

Cena za hrano je sestavljena:

  • zajtrk 17 % (0,78 €)
  • kosilo 50 % (2,31 €)
  • večerja 33% (1,52 €)
  • Skupaj: 4,61 €

Odbijamo napovedano odsotnost in proste dneve po urniku. Vse odjave, ki se nanašajo na hrano, se upoštevajo pri položnici naslednjega meseca.

b) REŽIJA (stroški povezani s prehrano): 77, 27 €.

c) NASTANITEV: 78, 09 €.

 

DODATNA POJASNILA

Oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, odjava prehrane pa se upošteva za pretekli mesec.

CENA BIVANJA DIJAKOV, KI OSTANEJO V DOMU ČEZ VIKEND

Dijakom, ki ostanejo čez vikend v dijaškem domu zaradi šolskih obveznosti, se dodatno računa (za soboto in nedeljo) samo prehrana (vsi trije obroki 4,61 €).

V kolikor dijak biva v dijaškem domu do 5 dni v mesecu zaporedoma, nato pa se izpiše,  strošek bivanja znaša 11, 68 EUR na dan.

Cene veljajo od 1. 9. 2023.

Ravnatelj
Ivan SAGADIN, prof.

DOSTOPNOST