Cenik

CENA OSKRBNINE ZA BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU DRAVA OD 1. SEPTEMBRA 2022

Cena bivanja za 22 delovnih dni znaša 232, 81 €.  

V skupni strošek bivanja v dijaškem domu so všteti stroški prehrane, režije in nastanitve:

a) PREHRANA

Cena prehrane za 22 delovnih dni: 89,76 € (4,08 €/dan).

Cena za hrano je sestavljena:

  • zajtrk 17 % (0,69 €)
  • kosilo 50 % (2,04 €)
  • večerja 33% (1,35 €)
  • Skupaj: 4,08 €

Odbijamo napovedano odsotnost in proste dneve po urniku. Vse odjave, ki se nanašajo na hrano, se upoštevajo pri položnici naslednjega meseca.

b) REŽIJA (stroški povezani s prehrano): 70,89 €  (3,23 € na dan)

c) NASTANITEV: 72. 16 €.

 

DODATNA POJASNILA

Oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, odjava prehrane pa se upošteva za pretekli mesec.

CENA BIVANJA DIJAKOV, KI OSTANEJO V DOMU ČEZ VIKEND

Dijakom, ki ostanejo čez vikend v dijaškem domu zaradi šolskih obveznosti, se dodatno računa (za soboto in nedeljo) samo prehrana (vsi trije obroki 4,08 €).

V kolikor dijak biva v dijaškem domu do 5 dni v mesecu zaporedoma, nato pa se izpiše,  strošek bivanja znaša 10,59 EUR na dan.

Cene veljajo od 1. 9. 2022.

Ravnatelj
Ivan SAGADIN, prof.

DOSTOPNOST