Cenik

CENA OSKRBNINE ZA BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU DRAVA OD 1. JANUARJA 2022

Cena bivanja za 22 delovnih dni znaša 239,80 € za DVA DIJAKA v sobi, za dijaka več ali manj v sobi je razlika v ceni +/- 15,00 €.  

V skupni strošek bivanja v dijaškem domu so všteti stroški prehrane, režije in nastanitve:

a) PREHRANA

Cena prehrane za 22 delovnih dni: 89,76 € (4,08 €/dan).

Cena za hrano je sestavljena:

  • zajtrk 17 % (0,69 €)
  • kosilo 50 % (2,04 €)
  • večerja 33% (1,35 €)
  • Skupaj: 4,08 €

Odbijamo napovedano odsotnost in proste dneve po urniku. Vse odjave, ki se nanašajo na hrano, se upoštevajo pri položnici naslednjega meseca.

b) REŽIJA (stroški povezani s prehrano): 77,88 € (3,54 € na dan)

Če je dijak napovedano odsoten cel mesec, odbijemo celoten znesek režije (77,80 €), če pa je napovedano odsoten polovico meseca, odštejemo polovico zneska režije (38,94 €).

c) NASTANITEV:

  • dva dijaka v sobi = 72,16 €

Če je dijak napovedano odsoten cel mesec (bolezen, šolske obveznosti), se znesek nastanitve ne računa.

DODATNA POJASNILA

Oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, odjava prehrane pa se upošteva za pretekli mesec.

PRAKSA: če ima dijak prakso dva dni v tednu, odbijemo 25 % od zneska režije, če ima prakso tri dni v tednu, pa 35 % od zneska režije.

CENA BIVANJA DIJAKOV, KI OSTANEJO V DOMU ČEZ VIKEND

Dijakom, ki ostanejo čez vikend v dijaškem domu zaradi šolskih obveznosti, se dodatno računa (za soboto in nedeljo) samo prehrana (vsi trije obroki 4,08 €).

V kolikor dijak biva v dijaškem domu do 5 dni v mesecu zaporedoma, nato pa se izpiše,  strošek bivanja znaša 10,00 EUR na dan.

Cene veljajo od 1. 1. 2022.

Ravnatelj
Ivan SAGADIN, prof.

DOSTOPNOST