Urnik vzgojiteljev

URNIK PEDAGOŠKEGA OSEBJA 2022/23

DAN STRAN 7. 00 – 13. 30 12. 00 – 18. 30 14. 30 – 22. 00
PON AB JANČAR ŠIPEK

ŠANTL

GAJSLER
ROJKO
KIMOVEC
CD DAJČMAN KRAMBERGER LAJH

MURKO

SAVIĆ

GROBELNIK

TOR AB ŠIPEK GAJSLER

JANČAR

ROJKO
KIMOVECŠANTL
CD SAVIĆ DAJČMAN

LAJH

MURKO

KRAMBERGER

GROBELNIK

SRE AB ŠANTL ROJKO
KIMOVEC
GAJSLER
JANČAR
ŠIPEK
CD MURKO GROBELNIK DAJČMAN
LAJH
KRAMBERGERSAVIĆ
ČET AB GAJSLER KIMOVEC
ROJKO
JANČAR
ŠIPEKŠANTL
CD GROBELNIK MURKO

SAVIĆ

DAJČMAN
LAJH
KRAMBERGER
PET AB
CD
7. 00 – 11. 30 11. 00 – 15. 30 15. 30 – 20. 00
VSI po urniku po urniku

Delovni čas svetovalne službe:

Pon: 10. 00 – 16. 30
Tor: 10. 00 – 18. 00
Sre: 10. 00 – 18. 00
Čet: 8. 00 – 16. 00
Pet: 8. 00 – 11. 30 oz. po urniku

Razporeditev vzgojnih skupin in pokrivanje:

SKUPINA / NADSTROPJE A B C D
1 A1
GAJSLER
B1,
ARNUŠ
C1
BOSNIČ
D1
SAVIČ
2 A2
ROJKO
    D2
LAJH
3 A3
LEŠNIK
B3,
JANČAR
C3
MURKO
D3
GROBELNIK
4 A4
KIMOVEC
    D4
KRAMBERGER
DOSTOPNOST