Urnik vzgojiteljev

URNIK PEDAGOŠKEGA OSEBJA 2021/22

DAN STRAN 7. 00 – 13. 30 12. 00 – 18. 30 14. 30 – 22. 00
PON AB JANČAR LEŠNIK
ARNUŠ/ŠIPEK
GAJSLER
ROJKO
KIMOVEC
CD KRAMBERGER DAJČMAN LAJH

MURKO

SAVIĆ

GROBELNIK

TOR AB GAJSLER JANČAR
LEŠNIK
ARNUŠ/ŠIPEK
ROJKO
KIMOVEC
CD SAVIĆ DAJČMAN

LAJH

MURKO

KRAMBERGER

GROBELNIK

SRE AB ARNUŠ/ŠIPEK ROJKO
KIMOVEC
GAJSLER
JANČAR
LEŠNIK
CD MURKO GROBELNIK
SAVIĆ
DAJČMAN
LAJH
KRAMBERGER
ČET AB KIMOVEC GAJSLER
ROJKO
ARNUŠ/ŠIPEK
JANČAR
LEŠNIK
CD LAJH MURKO

KRAMBERGER

DAJČMAN
GROBELNIK
SAVIĆ
PET AB
CD
7. 00 – 11. 30 11. 00 – 15. 30 15. 30 – 20. 00
VSI po urniku po urniku

Delovni čas svetovalne službe:

Pon: 10. 00 – 16. 30
Tor: 10. 00 – 18. 00
Sre: 10. 00 – 18. 00
Čet: 8. 00 – 16. 00
Pet: 8. 00 – 11. 30 oz. po urniku

Razporeditev vzgojnih skupin in pokrivanje:

SKUPINA / NADSTROPJE A B C D
1 A1
GAJSLER
B1,
ARNUŠ
C1
BOSNIČ
D1
SAVIČ
2 A2
ROJKO
    D2
LAJH
3 A3
LEŠNIK
B3,
JANČAR
C3
MURKO
D3
GROBELNIK
4 A4
KIMOVEC
    D4
KRAMBERGER
DOSTOPNOST